Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin

Färdtjänst

Du ansöker om tillfälligt eller permanent tillstånd för färdtjänst hos kommunen. När tillståndet är beviljat beställer du din resa direkt hos oss på telefonnummer 0670-100 63.
Egenavgift enl kommunens taxa, beroende på resans längd och antal passagerare, betalas i bilen.

Du har rätt att åka max 5 mil utanför kommungränsen. Exempel: Strömsund-Östersund, Hammerdal-Ramsele eller t.ex Hoting-Dorotea. Du får dock inte åka till Norge om du bor t.ex i Frostviken.
Ansök här

Riksfärdtjänst

Du ansöker om tillstånd för riksfärdtjänst för varje enskild resa hos kommunen. När din resa är beviljad beställes den av kommunen direkt hos oss.

Egenavgift enl kommunens taxa, beroende på resans längd och antal passagerare, betalas i bilen.
Läs mer på kommunens hemsida

Taxitjänster

Vi erbjuder alla typer av transporter för privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar.
FärdtjänstFlygtaxiSkolskjutsSjukresorBudtaxi

Färdtjänst

För dig med svårigheter att ta dig fram för egen maskin
Läs mer

Sjukresor

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården
Läs mer

Skolskjuts

Vi transporterar era barn säkert och tryggt till skolan
Läs mer

Buss

Persontransporter med buss är här huvudspåret
Läs mer

Till flyget

Tänk på att vid delad bil till samma flyg delas även kostnaden
Läs mer

Bud

Skicka dina paket med oss för snabba och säkra leveranser
Läs mer